rPAnÔPA: SPFSPFA EdPLibPL vhPFElPSPF mPFACPF

wvPOpPOLkPPrPNP:

vhPFElPSPF mPFACPF: 8 WvUFkPPirPA
iCPFAWvPF nPLArPikPPlP: 1/2
SPFSPFA: 2 iWvPFA
sPFiXPY: 1 HPwxPF cPFAmPFcPF
kPPÿAcPFA lPÌPOA: 5 EWvPF
nFUnPL: pPOLErPmPFAnPL mPFitPOA
itPOlP: 4 HPwxPF cPFAmPFcPF
hPFlUdPL gOUÿiwxPFA: 1 cPFAmPFcPF
lPÌPOA gOUÿiwxPFA: 1 cPFAmPFcPF
EcPFEnPL: ãO÷PAdPL anFUyPAbPLQ
ifPOAwxPFinPLrP lPÌPOA: 1 EWvPF
kPPAilPA EjPLirP: 1 EcPFmPFEWvPF
mPFbPLdPLA: 1/2 cPFAmPFcPF

E`kPP kPP``u`rP rPAnÔPA kPPrP``uHPnPL:

SPFSPFArP iKPAsPFA CPFAEwxPFibPL EmPFEhPF kPPirP kFUOEcPFibPL EnPLnPL| sPFiXPY nFUnPL nPLArPikPPlP ikPPArPA aArP lPÌPOA gOUÿiwxPFA ePkPPsPFAiTP imPFiKP rPAKLUnPL| ePrP sPFAiTP kPPÿAcPFA lPÌPOA hPFlUdPL ePkPPWvUF sPFiXPY itPOlP aArP mPFbPLdPLA EdPLibPL mPFACPFgOUilPA imPFiKP EnPLnPL| kPPwxPFAbPL itPOlP gPOrPmPF kPPirP SFUkPPinPLA lPÌPOA kPPAilPA EjPLirP ifPOAwxPFnPL EdPLnPL| SPFSPFA EdPLnPL| jPLlP JPFirP igPOilP mPFSPFlPA mPFAKPA mPFACPF EdPLnPL| aÿAcPF kPPEmPFibPL rPAnÔPA kPPrPqnPL| SFUkPPinPLA itPOlP gPOwxPFAinPLA hPFilP nPLAmPFAnPL| nFUnPL EmPFEêPL EdPLitPO BUOlPiHPnPL nPLA|

``u`rPE`sPFEpPOL: rPÑPnPL usPFnPLgOUâP 

Copyright © 2007 Abasar.net. All rights reserved.